FORUMUL  AUTORITĂŢILOR DE REGLEMENATRE DIN ŢĂRILE MĂRII NEGRE (FARTMN)

În vederea creării unei platforme generoase care să încludă  autorităţile de reglementare din zona de cooperare economică între statele membre din zona Mării Negre, o propunere de proiect pregătită de Consiliul Suprem pentru Radio şi Televiziune din Turcia a fost avansată statelor membre ale BSEC. Propunerea a fost acceptată în cadrul grupului de lucru al BSEC pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, care a avut loc la Kiev, în Ucraina în 4-5 decembrie 2007.

În acest context, autorităţile de reglementare din statele membre ale BSEC, reunite la sediul BSEC la Istambul în 30 iunie 2008 au fost de acord să facă publică o Declaraţie Comună prin care să se anunţe înfiinţarea Forumului Autorităţilor de Reglementare din domeniul Audiovizual – FARTMN. Reprezentanţii tuturor statelor membre au decis să organizeze întrunirile FARTMN în vederea cooperării şi abordării temelor de interes comun din sfera audiovizualului.

Pe cale de consecinţă, prima Reuniune Anuală a FARTMN, precedată de întălnirea Comitetului de Experţi, care a pregătit forma finală a Cartei FARTMN a avut loc în Antalya în 25-26 iunie 2009. Versiunea finală a fost adoptată în cadrul reuniunii Preşedinţilor din 26 iunie 2009 şi a fost precizată o perioadă de graţie până la 1 septembrie 2009 în care să poată fi formulate amendamente. Ulterior acestei date Carta FARTMN va fi considerată ratificată.

Conform Cartei, anual fiecare stat membru va găzdui întâlnirile anuale. Comitetul executiv a fost construit sub formă de “troică” urmând practicile din UE şi este alcătuit din Preşedintele în exerciţiu, cel ce a precedat reuniunea şi cel ce succede reuniunii anuale. Întrunirea anuală din 2009 a fost găzduită de preşedinţia Turcă. Republica Elenă şi-a asumat preşedinţia următoarei reuniuni, ce va găzdui reuniunea anuală în iunie 2010.