KARADENİZ YAYINCILIK DÜZENLEYİCİ OTORİTELER FORUMU

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne üye ülkelerinin yayıncılık düzenleyici otoritelerini kapsayan bir platform oluşturulması amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 2007 yılında bir proje hazırlanarak Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi dâhilinde KEİ üyesi ülkelerin yetkililerine iletilmiştir. Bu doğrultuda Karadeniz Ekonomik İşbirliği’ne üye ülkelerin yayıncılık düzenleyici otoriteleri arasında işbirliği olanaklarını geliştirmek, görüş alış verişi zeminini oluşturmak üzere bir forumun kurulması için Türkiye tarafından hazırlanan öneri, 4–5 Aralık 2007 tarihlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Enformasyon ve Komünikasyon Teknolojileri Çalışma Grubu Toplantısı’nda kabul görmüştür.

Bu kapsamda Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun ev sahipliğinde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri, 30 Haziran 2008 tarihinde İstanbul’da bir araya gelerek bir Ortak Deklarasyon metni üzerinde anlaşma sağlanmıştır. Buna göre ilgili konuları görüşmek ve işbirliğini daha ileri bir düzeye taşımak için 12 üye ülke temsilcileri Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (BRAF) şemsiyesi altında düzenli olarak yıllık toplantılar yapmaya karar vermiştir.

Bunu müteakiben 25 - 26 Haziran 2009 tarihlerinde Antalya’da BRAF’ın ilk Yıllık Toplantısı gerçekleştirilmiş olup bu toplantının hemen öncesinde yapılan Uzmanlar Komitesi çalışma toplantısında Forum’un Tüzüğüne son hali verilmiştir. Başkanlar Toplantısı’nda ise hazırlanan Tüzük kabul görmüştür. İş bu metne 15 Eylül 2009 tarihine kadar üye ülkeler tarafından yazılı olarak herhangi bir itiraz gelmediği takdirde BRAF Tüzüğünün onaylanmış olduğu Tüzükçe hükme bağlanmıştır. Ancak 14 Eylül 2009 tarihinde Gürcistan tarafından Tüzük`ün "Resmi Dil" başlıklı 23. maddesinin ikinci cümlesine, BRAF`ın ikinci çalışma dili olarak Rusça`nın kullanılmasına itirazda bulunulmuştur. Bu kapsamda söz konusu Tüzük`ün "Resmi Dil" başlıklı 23. maddesi dışındaki tüm hükümleri anılan tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kabul edilen Tüzüğe göre, yıllık toplantılara her yıl bir ülke ev sahipliği yapacak, İcra Kurulu, “troika” şeklinde öngörülmüş olup AB çalışma şekli olan önceki dönem ve sonraki dönem başkanlarıyla birlikte Dönem Başkanlığı’ndan oluşacaktır. Bu kapsamda BRAF'ın ilk yıllık toplantısı 2009  yılında Türkiye'de gerçekleşmiş olup üçüncü yıllık toplantısı 25-26 Mayıs 2012 tarihinde Arnavutluk'un Tiran şehrinde düzenlenmiş ve 2012-2013 dönem Başkanlığı Gürcistan Ulusal Yayıncılık Komitesinden Arnavutluk Ulusal Yayıncılık Düzneleyici Otoritesine devredilmişir.