Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (BSEC) üzv dövlətlərinin yayım tənzimləyici orqanlarını özündə birləşdirən platformanı yaratmaq üçün Türkiyənin Radio və Televiziya Ali Şurası (RTÜK) tərəfindən hazırlanmış layihə-təklif BSEC üzv dövlətlərinə təqdim olunmuşdu. Bunun ardından, təklif BSEC İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları İşçi Qrupunun 4-5 dekabr 2007-ci il tarixlərində Ukraynanın Kiyev şəhərində keçirilmiş iclasında qəbul olunmuşdur. 

Bu kontekstdə, BSEC üzv dövlətlərinin yayım tənzimləyici orqanları 2008-ci il 30 iyun tarixində BSEC Baş qərargahında toplanmış və Qara Dəniz Yayım Tənzimləyici Orqanların Forumu olan BRAF-ın yaradılmasını elan edən Birgə Deklarasiyanı qəbul etmişlər. Bütün üzv dövlətlərin nümayəndələri hər il gələcək əməkdaşlıq və yayım sektorunda əsas məsələlərin müzakirəsi məqsədilə BRAF-ın illik iclasını keçirmək qərarına gəlmişlər. 


Son Xəbərlər və Duyurular
  • BRAF Newsletter 1st Issue

    Black Sea Broadcasting Regulatory Authorities Forum (BRAF) publishes the first issue of the BRAF Newsletter that covers the latest developments and news from the BRAF Member Authorities.

  • Bulletin of BRAF 10th Annual Meeting

    The bulletin of BRAF 10th Annual Meeting Workshop on Disinformation and Digital Media Litecary which was held on 18th and 19th of September, 2023 in Antalya has been published