Bir Bakışta BRAF

2008 yılında kurulan Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu, Karadeniz Bölgesi'nde bilgi, düşünce ve deneyim paylaşımı sağlayan bir platformdur. BRAF, üye otoriteleri arasında hâlihazırda mevcut olan işbirliği ve dayanışma kültürünün daha ileriye taşınmasını desteklemekte olup; 12 üyesi ile birlikte bölgede, yönetişim ve kamu yararı konularında bilgiye ulaşma hakkı ve haber alma özgürlüğünün sağlanması alanlarında koordinasyon sağlamaktadır.


Son Haberler ve Duyurular
  • BRAF Newsletter 1st Issue

    Black Sea Broadcasting Regulatory Authorities Forum (BRAF) publishes the first issue of the BRAF Newsletter that covers the latest developments and news from the BRAF Member Authorities.

  • Bulletin of BRAF 10th Annual Meeting

    The bulletin of BRAF 10th Annual Meeting Workshop on Disinformation and Digital Media Litecary which was held on 18th and 19th of September, 2023 in Antalya has been published