În vederea creării unei platforme generoase dedicate autorităţilor de reglementare din statele membre aflate în zona de Cooperare Economică din spaţiul Mării Negre, Consiliul Suprem pentru Radio şi Televiziune din Turcia (RTUK) a formulat o propunere sub formă de proiect pe care a supus-o atenţiei statelor din zona susmenţionată. Propunerea a fost acceptată cu prilejul reuniunii Grupului de Lucru pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei ce a avut loc la Kiev în Ucraina in perioada 4-5 decembrie 2007.

În contextul susamintit, autorităţile de reglementare din statele membre aflate în zona de Cooperare Economică din spaţiul Mării Negre s-au reunit la sediul BSEC din Istambul în data de 30 iunie 2008. Cu acest prilej au fost de acord să facă publică Declaraţia Comună prin care se înfiinţează Forumul Autorităţilor de Reglementare din ţările Mării Negre (FARTMN). Reprezentanţii tuturor statelor membre au decis să organizeze anual reuniuni ale acestui Forum în vederea promovării cooperării şi discutării chestiunilor de interes comun din domeniul audiovizual.


Ultimele știri și anunțuri